Er zijn op dit moment {{featureModels[1].features.length}} meldingen van hinder en afsluitingen. Wegwerkzaamheden en evenementen die over meer dan 4 weken aanvangen zijn nog niet zichtbaar.